Na projektech správy identit (IdM) a správy přístupů (AM) využíváme zejména softwary z Wren Security, sady open-source nástrojů pro implementaci moderních identity a access management řešení. Jejich flexibilita nám umožňuje navrhovat řešení, která jsou nejen bezproblémová a bezpečná ale i perfektně přizpůsobená vašemu prostředí. 

O Wren Security

Sada projektů Wren Security poskytuje všechny stavební kameny řešení problematiky IAM. Jedná se o projekty s open-source licencemi, které byly dříve vyvíjené společnostmi Sun Microsystems a ForgeRock, jejich podpora byla ale v roce 2016 ukončena. Wren Security projekty tak vznikly oddělením od svých předchůdců a staly se z nich Wren:AM (OpenAM), Wren:DS (OpenDJ) a Wren:IDM (OpenIDM). Všechny jsou aktivně vyvíjeny a podporovány celosvětovou komunitou, v níž hraje Orchitech Solutions vedoucí roli. Provozujete-li některý z projektů v původní verzi, je pro vás přechod na produkty Wren tou nejjednodušší cestou, jak zajistit, že systémy ve vaší organizaci budou funkční, bezpečné a podporované i v budoucnu.

Wren:IDM

Systém správy identit s flexibilním datovým modelem, mnoha body rozšíření a podporou skriptování (Groovy a JavaScript). Prostřednictvím integrovaného rámce Identity Connector Framework se může připojit k široké škále systémů a spravovat je.

Wren:AM

Řešení pro správu přístupu „vše v jednom“, které poskytuje silné a adaptivní ověřování, autorizaci, jednotné přihlašování (SSO), oprávnění, federaci a zabezpečení webových služeb. S Wren:AM se můžete spolehnout i na plnou podporu OAuth 2.0 a OpenID Connect.

Wren:DS

Adresářová služba kompatibilní s LDAPv3 poskytuje vysoce výkonné a bezpečné úložiště identit spravovaných vaší organizací. Díky snadnému procesu instalace a výkonu platformy Java je Wren:DS nejjednodušší a nejrychlejší adresářovou službou pro deploy and manage.

Wren:ICF

Zastřešující značka, která zahrnuje komunitou vyvinutý Identity Connector Framework a sadu konektorů připravených k použití ve výrobě – LDAP, Office 365, SSH, SQL, PowerShell, REST a mnoho dalších konektorů přímo od Wren Security nebo jiných vývojářů. 

Náš přístup

Klíčem k úspěchu je důkladné porozumění potřebám, problémům a specifikům prostředí našich zákazníků a minimalizovat rizika spojená se tohoto systému. Proto obvykle postupujeme v těchto krocích:

  • Posoudíme stavy účtů, systémů, včetně jejich správy, a navrhneme další postup.
  • Zanalyzujeme vaše systémy, potřeby a procesy ve studii proveditelnosti. Poté vám nabídneme optimální řešení a způsob jeho zavedení.
  • Postaráme se o vývoj a zavedení systému včetně příslušných integrací a pečlivě naplánované migrace. 
  • V rámci dlouhodobé podpory zařídíme bezproblémový provoz, blesková řešení problémů a kontinuální kontrolu funkčnosti všech systémů.

V našem chápání IAM projektů je nasazení produktu jen dílčí částí celého procesu. Ať už jde o open-source produkty s Wren Security nebo jakékoliv jiné, o úspěchu rozhoduje kvalita projektového týmu a rozsah poskytnutých služeb. Základem našeho přístupu je vyřešit celý problém zákazníka. Tento přístup může být nákladnější, ale Vaši investici promění v odpovídající hodnotu.

Je pro vás řešení s Wren Security vhodné?

Každá spolupráce začíná nezávaznou konzultací, abychom si mohli být jistí, že je pro vás nové řešení tou správnou volbou. Správou identit a řízením přístupů se zabýváme dlouhodobě a víme, jaké benefity, ale i úskalí jeho zavedení přináší. Proto doporučujeme nejprve nechat posoudit současný stav a vypracovat studii proveditelnosti.