Identity mangemet se postará, aby identita uživatelů byla správně propsána do účtů a práv ve vašich systémech. Centralizuje a automatizuje správu uživatelských identit a na základě jasně daných pravidel přiřazuje účty, role a oprávnění v jednotlivých systémech. Uživatelé tak získají přesně ty přístupy, které ke své práci potřebují, a žádné jiné. Je tak klíčovou složkou informační bezpečnosti, která kromě významné redukce bezpečnostních rizik přináší i řadu dalších benefitů.

Integrací s Access Managementem pak tvoří uživatelsky přívětivé řešení zabezpečení přístupů nejen do firemních aplikací.

Automatizace

IdM načítá uživatelská data z vaší evidence a podle jasně definovaných pravidel zakládá účty ve firemních systémech s přesně takovými oprávněními, jaká jsou potřeba. Zcela automaticky, okamžitě a bez rizika lidské chyby.

Bezpečnost

Centralizace správy účtů a jejich nepřetržitá kontrola. Jednotná politika hesel a jejich snadná správa. Usnadnění průběhu auditu a reportingu. To vše přispívá ke striktnějšímu řízení přístupů (Zero Trust), zajišťující mimořádně vysoký standard zabezpečení.

Self-Service

Ať už jde o změnu hesla nebo odeslání žádosti o oprávnění, většinu požadavků si uživatelé odbaví v přehledném uživatelském portálu. Sami manažeři pak udělí oprávnění svým zaměstnancům, a to bez nutnosti zapojení technické podpory.

Zodpovědnosti ve správných rukou

HR oddělení spravuje uživatelská data, IT se stará o infrastrukturu a management činí klíčová rozhodnutí. Každý má svou zodpovědnost zcela ve svých rukou.

Úspora provozních nákladů

Počáteční investice se vám vrátí v podobě rapidního snížení požadavků na helpdesk, zjednodušení auditu a efektivnější ochrany před bezpečnostními incidenty.

Zvýšení produktivity

Zjednodušený onboarding, automatické přidělování oprávnění a odbavování žádostí. Vaši zaměstnanci tak mohou pracovat naplno už od první hodiny a IT oddělení se může soustředit na strategický rozvoj infrastruktury.

Náš přístup

Místo složitých systémů přeplněných funkcemi nabízíme modulární řešení, které se přizpůsobí vašim potřebám a lze jej snadno dále rozšiřovat. Zatímco administrace poskytuje správcům plnou kontrolu nad systémem, samostatné uživatelské rozhraní zaměstnancům přiřazuje jen funkce související s jejich pozicí. V praxi se tak vyhnete matoucí administraci a ušetříte čas i nervy.

Poskytujeme kompletní servis zavedení IdM. Jsme vývojářský tým s více než 15 lety zkušeností, který sám aktivně přispívá do rozvoje používaných open-source řešení. Snadno tak určíme, co bude pro vaši společnost nejvýhodnější, a rádi si posvítíme i na nestandardní řešení a implementaci doplňkových funkcí, které nejsou s IdM přímo spojeny.

Služby

Posouzení stavu účtů, oprávnění a procesů jejich správy – zmapujeme za vás stav vašich účtů, jejich konzistenci či aktuálnost. Získáte tak přesnou představu o všech rizicích, která vám IdM pomůže minimalizovat.
Studie proveditelnosti – zanalyzujeme vaše systémy, potřeby a procesy. Následně navrhneme optimální řešení a způsob jeho zavedení, samozřejmě plně v souladu s vašimi požadavky. Vy tak získáte přesnou představu o tom, co by zavedení IdM znamenalo pro vaši společnost.
Zavedení IdM – zajistíme integrace IdM do vaší organizace a postaráme se o bezproblémovou migraci na nový systém.
Provoz, podpora a dohled – zařídíme bezproblémový provoz, bleskové řešení problémů a kontinuální kontrolu funkčnosti všech systémů. Nebudete se tak muset obávat, zda vše funguje, jak má.

Proč Orchitech?

Kromě identity managementu samotného se zabýváme řadou věcí, které s ním souvisí – mj. access managementem, adresářovými službami (LDAP), SSO a DevOps.
Řešení dodáváme s důkladnou analýzou a klademe důraz na bezchybnost. K tomu nám pomáhá důsledné konfigurační řízení, behaviorální testování i následná péče v podobě tzv. preventivní maintenance.

Uživatelské rozhraní