Přechodem z OpenAM na Wren:AM získáte přístup k aktuálním a podporovaným technologiím, které tvoří zásadní část kvality bezpečnostního systému. Migrace na produkty Wren Security zaručuje zpětnou kompatibilitu díky přímé kontinuitě vývoje všech tří původních produktů – OpenAM, OpenDJ i OpenIDM.

Proč je upgrade potřeba?

Původní OpenAM není již od roku 2016 podporován. Aktivně udržovaný software je důležitým prvkem kybernetické bezpečnosti. Kromě vlastní aplikace zastarávají i technologie, které pro svůj běh vyžaduje – běhové prostředí Java, aplikační server apod. Aby byly systémy ve vaší organizaci bezpečné, vyžadují uvedení do stavu state-of-the-art a zaručení vývoje a podporovanosti systému v budoucnu.

Jelikož OpenAM již tuto možnost není schopen zajistit, nabízí se jednoduché řešení v podobě upgradu na jeho nástupce – komunitou udržovaný Wren:AM, k němuž lze pořídit komerčně zasmluvněnou podporu i maintenance. Vaše bezpečnostní oddělení si tak bude moci odškrtnout compliance a budete mít klidné spaní.

Snadný přechod na Wren:AM

Aktualizace OpenAM řešení na Wren:AM, (popř. OpenIDM na Wren:IDM) je bezproblémovou migrací se zpětnou kompatibilitou. To zajišťuje hladký přechod i z pohledu všech integrovaných systémů. Díky navazujícímu uživatelskému rozhraní jsou změny minimalizovány i pro uživatele a migrace zásadně neovlivní chod vaší organizace.

Wren:AM je vyvíjené a podporované řešení, které již používá řada velkých firem a bank. Ať již je migrace pouhou náhradou původního systému za nový, nebo se využije i jako příležitost k větším změnám architektury, budeme Vám v takovém projektu nápomocni a provedeme Vás změnou.

Při integračních projektech uplatňujeme best practices softwarového inženýrství, včetně automatizovaných behaviorálních testů, DevOps a důsledného konfiguračního řízení v repository zdrojových kódů. To doplňujeme o state-of-the-art uživatelská rozhraní (UX).

Wren:AM jako open-source nástupce OpenAM

Sada Wren Security Suite má svůj původ v OpenSSO, který poprvé zveřejnila společnost Sun Microsystems v červenci 2005, a krátce poté v adresářové službě OpenDS, která byla otevřena v červnu 2006.

Po akvizici společnosti Sun Microsystems společností Oracle Corporation v únoru 2010 byla veřejná podpora těchto projektů ukončena. Projekty byly převzaty společností ForgeRock jako OpenAM a OpenDJ a dále vyvíjeny. V říjnu 2010 společnost ForgeRock doplnila portfolio o správu identit, když spustila OpenIDM. Šlo o mimořádně kvalitní software používaný tisíci organizací v open-source i komerční variantě.

OpenAM, OpenDJ a OpenIDM byly vyvíjeny jako open source až do roku 2016, kdy byl vývoj uzavřen. O rok později vznikla komunita Wren Security, která pokračuje v jejich rozvoji pod novými názvy. Tak vznikly Wren:AM, Wren:DS a Wren:IDM. 

Provozujete staré OpenAM řešení?

Přechod na Wren Security, resp. Wren:AM přináší výhody moderního a bezpečného řešení, eliminuje rizika spojená se zavedením zcela nového systému a snižuje enormní náklady, které by bylo potřeba vynaložit při přechodu na nekompatibilní rodinu produktů.

Naši konzultantni se podívají na architekturu vašeho systému a posoudí, co konkrétně by upgrade na Wren:AM znamenal pro vaši organizaci. Objednejte si nezávaznou konzultaci a zjistěte, zda se přidáte k úspěšným organizacím využívajícím Wren:AM.