Vyvíjíme a nasazujeme systémy informační bezpečnosti pro firmy. Spravujeme a zabezpečujeme identity zaměstnanců, externistů, studentů i zákazníků. Od minimalistických řešení akutních problémů až po robustní systémy zcela pokrývající procesy firmy.

Identity Management (IDM)

Identity management poskytuje automatizaci životního cyklu identit a distribuci účtů napříč systémy organizace. Uživatelské rozhraní pak umožňuje uživatelům spravovat si samostatně přístupové údaje, žádat o oprávnění nebo je schvalovat. To vše podle jasně definovaných pravidel. Každý uživatel tak získá přesně ty přístupy, které ke své práci potřebuje, a žádné jiné.

 • IdM zajistí pořádek při správě lidí, kteří pracují s Vašimi systémy.
 • Přístupy a práva jsou daná pravidly. Eliminují se zapomenuté či jinak neautorizované účty. Vznikne-li někde účet jako zadní vrátka pro budoucí útok, IdM jej odhalí.
 • Akce IdM jsou auditované. Zjistíte tak, proč a jak který zaměstnanec obdržel daný přístup.
 • Automatizace nastavování práv podporuje striktnější řízení přístupů včetně např. modelu Zero Trust – na který se jinak často rezignuje právě kvůli úspoře práce.
 • Z IdM snadno získáte reporty o přístupech, včetně např. non-compliance reportu, který právě upozorňuje na přístupy v rozporu s politikami.

Access Management a Single Sign-On

Access management zlepšuje zabezpečení aplikací přísnou kontrolou přístupů do firemních aplikací, služeb a IT systémů. Centralizovaná autentizace pak zajistí uživatelům jednoduché a uživatelsky přívětivé přihlašování.

 • Access Management vylepšuje zabezpečení podnikových aplikací přísnou kontrolu přístupových práv.
 • Podrobný audit přístupů poskytuje dokonalý přehled o přístupech uživatelů.
 • Single-sign-on přináší unifikovanou login experience. Uživatelé se tak nemusí přihlašovat do každé aplikace zvlášť a korporátně přizpůsobený formulář činí tak uživatele méně náchylné k phishingu.
 • Ověření více faktorů (multi-factor authentication) chrání aplikace i v případě odcizení přístupových údajů.

Správa zákaznických identit (CIAM)

Customer identity management integruje best practices správy identit do aplikací orientovaných na zákazníka. Uživatelům tak můžete poskytnout perfektní user experience při zachování vysoké bezpečnosti. Identitu zákazníků lze sdílet mezi systémy a poskytnout tak personalizovanou experience napříč vašimi službami.

 • Na rozdíl od vnitrofiremního IAM, který je řízen především interními procesy, staví zákazníka do centra dění.
 • Poskytuje tak zákazníkům větší možnosti správy svého vlastního účtu, pomocí self-service portálů.
 • Vylepšuje UX registrace a přihlašování při sníženém riziku ukradení účtu.
 • Umožňuje delegovat autentizaci na další identity providery (Google, Apple, Facebook,… ) a dále tak zjednodušit identifikaci uživatele.
 • Pracuje s uživatelskými souhlasy a řídí se GDPR.

Věrnostní programy a slevové portály

Systémy věrnostních programů nebo slevových portálů poskytnou uživatelům ty nejrelevantnější nabídky a pomohou budovat dlouhodobý vztah s vašimi zákazníky.

 • Systémy správy nabídek s pokročilým vyhledáváním umožní evidovat nabídky tak, aby přesně odpovídaly potřebám vašeho záměru.
 • Implementací detekce nebo evidence využití nabídek získáte informace o jejich popularitě a můžete je dále využívat při tvorbě kampaní
 • Propojte své slevy se zákaznickými identitami a využijte možnosti personalizace.
 • Integrujte správu s dalšími systémy a rozšiřte platformu do svých portálů, nebo mobilních aplikací.

DevOps

Optimalizace aplikací a automatizace provozních procesů vám pomůže dostat pod kontrolu i velmi složité IT systémy. Konsolidací infrastruktury zajistíte spolehlivý, předvídatelný a bezpečný běh aplikací.

 • Konzultujte návrh aplikací a infrastruktury a zajistěte si optimální provozní prostředky a předvídatelné náklady.
 • Potřebujete přesunout infrastrukturu? Zajistíme bezproblémovou migraci aplikací i dat.
 • Spravujeme cloudová i on-premise řešení, nebo jejich kombinace.
 • Dockerizace aplikací umožní sjednocení provozní infrastruktury a otevře dveře k další automatizaci.
 • Automatizace nasazení a správy infrastruktury, včetně bezvýpadkových nasazení v režimu high availability.
 • Zabezpečená správa konfigurací včetně hesel a citlivých údajů.

Kromě toho jsme schopni zajistit komplexní datové integrace, vytvořit back-end pro mobilní aplikace nebo případně vyvinout software na míru. Kontaktujte nás a zjistěte, s čím můžeme pomoci.